GEDICHT

 

Ditmaal een gedicht/ lied van de grote Duitse schrijver die vooral bekend is geworden door zijn  toneelwerk en zijn geschriften over toneel.

Er is over hem veel geschreven, een samenvatting van de betekenis van Bertolt Brecht (1898-1956) is in de link te vinden.

Het lied is afkomstig uit de “Dreigroschenoper” met muziek van Kurt Weill met wie Brecht veel samenwerkte. Hier wordt het gezongen door Brecht zelf. In de opera wordt het gezongen door de bedelaarskoning Peachum voor de politiechef Brown die hem vraagt wat hij zingt. Peachum noemt de titel en zegt: ”Daarvan kun je nog wat leren”. Het stuk speelt zich in de penoze van Londen en is een aantal scenes met liederen, eerder dan een opera. Ook het lied “Mackie Messer” is eruit afkomstig.

De tekst met eigen vertaling, is ontleend aan “Gesammelte Werke (Werkausgabe)” deel II (1967/1977).[1]

[1] Via de quiz “Met het mes op tafel” heeft het in Nederland, als openingsmelodie een zekere bekendheid gekregen.

 

 

 

BRECHT (1898-1956)

VERTALING

HET LIED VAN DE ONTOEREIKENDHEID VAN HET MENSELIJK STREVEN

 

De mens leeft door zijn hoofd

Het hoofd is voor hem niet genoeg

Probeer het maar, van je hoofd

Leeft alleen een luis.

Want voor dit leven

Is  de mens niet sluw genoeg

Nooit merkt hij maar

Alle leugen en bedrog.

 

Ja, maak maar een plan.

Wees maar een groot licht!

Maak dan nog een tweede plan

Maar geen van beide werken ze.

Want voor dit leven

Is  de mens niet sluw genoeg

Maar zijn hoger streven

Is een mooie eigenschap.

 

Ja, ren je geluk maar achterna

Maar ren niet te snel!

Want eenieder rent het geluk achterna

Het geluk rent erachter aan. Want voor dit leven

Is  de mens niet simpel genoeg

Daarom is al zijn streven alleen maar zelfbedrog.

 

De mens is helemaal niet goed

Daarom, sla hem op zij  hoed.

Heb je hem op zijn hoed geslagen

Misschien wordt hij dan goed.

Want voor dit leven

Is  de mens niet goed genoeg

Sla hem dan maar rustig op zijn hoed.

 


reageer op het gedicht