OVER DEZE SITE

In 1999 startte “ars poetica” eerst als papieren versie, met het brengen van een wekelijks Nederlandstalig gedicht. Later werd het gedicht geplaatst op de site https://www.arspoetica.nl

Vanaf het begin van het bestaan van de site was het plan ook anderstalige gedichten een plaats te geven. In september 2019 werd gestart met deze site waarop gedichten in diverse talen worden gepubliceerd met een Nederlandse vertaling. Deze vertaling is gemaakt met gebruikmaking  van bestaande vertalingen. Soms is de vertaling geheel ontleend aan een andere bron, soms een eigen bewerking van andermans werk, soms een eigen vertaling.  Waar wenselijk wordt de keuze toegelicht. Het is de bedoeling een getrouwe vertaling te geven, niet perse een mooie/ poëtische vertaling: het begrip van de tekst staat voorop, in “Over het gedicht” hoop ik (ook) het poëtische te kunnen toelichten.

De gekozen gedichten zijn gedichten die de bloemlezer zelf, soms met veel moeite , kan lezen en begrijpen, vaak met gebruikmaking van vertalingen en woorden- en andere boeken. Zij zijn zoals op de Nederlandstalige site onveranderlijk afkomstig uit de eigen bibliotheek.